Telineturvallisuus

Telineturvallisuuteen kuuluvat keskeisesti rakennustelineiden ja sääsuojien turvallinen pystytys, sekä niiden turvallinen käyttö. Oikein pystytetyt rakennustelineet ja sääsuojat ovat turvallisia niiden käyttäjille.

Riskien arviointi

Telineiden pystytystyössä riskien arviointi on tärkein työvaihe ennen telinetyön aloittamista ja sen tavoite on aina turvallisuuden parantaminen. Työn suunnittelu ja suunnitelmista kiinni pitäminen on tärkeää. Suunnitelman puuttuminen tai poikkeaminen normaalista työtavasta voi muuttaa tapahtumaketjua ja aiheuttaa vaaratilanteen, läheltä piti -tilanteen, tai vakavan tapaturman.

Työturvallisuus kaiken perusta

Kaikki rakennustelineet toteutetaan mittatilaustyönä kohteen erityispiirteet huomioiden ja työturvallisuus varmistaen

  • Kaikki asentajamme ovat perehdytetty ja koulutettu ja telineet työhön
  • Ennen telinetöiden aloittamista pidämme aloituspalaverin yhdessä asiakkaan kanssa, jossa käymme tarvittavat asiat teline töiden, telineet turvallisuuden, sekä telineiden käytön osalta läpi
  • Tarkastuspöytäkirja tehdään jokaisen telineasennustyön jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa
  • Tarkastuksen jälkeen telineet ovat asiakkaan käytettävissä

Panostamme siihen, että asentajillamme, sekä telineiden käyttäjillä on turvallista tehdä töitä ja liikkua telineillämme kaikkina vuoden aikoina.

Telineitä koskevat standardit ja säädökset

Telineen suunnittelun, asennuksen, purkamisen ja käytön aikana on ratkaisevan tärkeää noudattaa kaikkia maakohtaisia standardeja, säännöksiä, sekä telineiden asennusohjeita.

  • Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta Vna 205/2009
  • Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työvälineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä ( STM/1998 )
  • Työturvallisuuslaki ( TTL 738/2002 )
  • Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä ( Vna 856/98 )

Työtelineen tarkastuspöytäkirja