Muuraustelineet

Muuraustelineenä käytetään yleensä elementtitelinettä.

Elementtitelineen käytössä on noudatettava käyttöohjetta, kuten Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 määrää.Muurausteline on sijoitettava muuraustyötä varten siten, että telineen tai siihen asennettavan ulokkeen reuna jää n. 10cm:n päähän valmiin muurauksen pinnasta, ellei muuta ole sovittu. Samalta telineeltä voidaan tehdä sekä lämmöneristystyö, että muuraustyö.

Julkisivumuurausta varten pystytettävä muurausteline kuuluu yleensä kuormaluokkaan 4. Telineen rakenteet ovat tällöin mitoitettu siten, että sallittu pintakuorma on enintään 3KN/m2 (n. 300kg/m2). Tässä on huomattava se seikka, että vain yksi tasokerros voidaan kerralla kuormittaa tällä kuormalla.

Nyrkkisääntö:
Yksi tiililetka sijoitetaan noin 1,5 metrin välein telinetasoille.

Letkan paino on kuitenkin varmistettava etukäteen ennen sen nostoa telineelle. Lisäksi on otettava huomioon myös muiden tarvikkeiden, työkalujen, sekä työntekijöistä aiheutuva kuormitus.

Määräysten mukaan sivusuojauksen tulee olla kolmiosainen (käsijohde, välijohde ja jalkalista) silloin, kun vapaa putoamiskorkeus telineeltä on yli kaksi metriä ja vapaa väli rakenteen (esim. julkisivun lämmöneristys) ja työtason välissä on yli 250mm.

Mikäli siis muuraustyötä tehtäessä työtason reunan/ulokkeen ja muurauksen ulkopinnan väliin jäävän aukon leveys on alle 250mm, telineessä ei määräysten mukaan edellytetä sisäpuolista kolmiosaista sivusuojausta.