Teräksinen Mestari moduuliteline sopii hyvin muuraustelineeksi:
 työtaso saadaan ergonomisesti oikealle korkeudelle siirrettävän konsolin ansiosta.

Konsolin käyttö muuraustelineessä

Konsolia käyttämällä voidaan teline pystyttää yhdellä kertaa lopulliseen korkeuteen, jolloin tasojen väli on 2.07 m; näin säästytään telineen jaksoittaisesta pystyttämisestä aiheutuvilta kustannuksilta ja sääsuojien asentaminen helpottuu.

Käytettäessä konsolia 0.69 m työtason alapuolella, työtason leveyden pitää vähintään olla 1.3 m (vaaka 1.38 m).

Tällöin työtasolta ei kuitenkaan voida muurata, vaan työtaso toimii ainoastaan materiaalin siirto- ja varastointitasona. Materiaalin siirto konsolille on estettävä esim. köysillä.

 

Saneeraustyö, Pasila, Helsinki
  © Copyright 2020  |  Sveatoimisto